Fundacja Pracownia Kompetencji

Archiwum kategorii: Projekty

O projekcie Projekt „Nowoczesny, aktywny i bezpieczny senior dzięki Internetowi i technologiom teleinformacyjnym” jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Cele Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów/ek oraz kształtowanie postaw sprzyjających wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym 32 osób w wieku 60+ z Legionowa i okolic w ciągu 8 miesięcy trwania projektu (01.05-31.12.2023 r.) Cele szczegółowe, które przyczynią się do osiągnięcia celu głównego: zapewnienie dostępu 16 uczestnikom/czkom projektu do bezpłatnych warsztatów komputerowych apewnienie dostępu 32 uczestnikom/czkom projektu do bezpłatnych warsztatów z zakresu użytkowania nowoczesnych mediów w życiu codziennym i internetu zapewnienie dostępu 32 uczestnikom/czkom projektu do bezpłatnych warsztatów z zakresu bezpieczeństwa w sieci ukierunkowanie 32 beneficjentów/tek projektu na dalszy samorozwój i utrzymanie aktywności cyfrowej po zakończeni projektu. Cele te zostaną osiągnięte dzięki realizacji „warsztatów komputerowych”, warsztatów „Nowoczesne Media w życiu codziennym”, warsztatów „Bezpieczny senior w sieci”. Rezultaty Beneficjenci i beneficjentki projektu…

Czytaj dalej

Projekt „W nas jest moc! Działania na rzecz osób 55+ z Legionowa i okolic” jest sfinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Adresat Projektu Głównym adresatem projektu jest grupa 20 kobiet i mężczyzn w wieku 55+, zamieszkująca Legionowo i okolice (wsie: Jabłonna, Łajski, Chotomów, Wieliszew, Nieporęt), nieaktywna zawodowo, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością, samotnych, ubogich i mężczyzn (grupa defaworyzowana). Cel Projektu Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności i zmniejszenie zagrożenia marginalizacją społeczną 20 osób w wieku 55+ z Legionowa i okolic w ciągu 7 miesięcy trwania projektu (01.05.2023 r. – 30.11.2023 r.) Cele szczegółowe: zapewnienie dostępu 20 uczestnikom/czkom projektu do bezpłatnych zajęć edukacyjnych sparzających samorozwojowi; zapewnienie dostępu 20 uczestnikom/czkom projektu do bezpłatnych form atrakcyjnego spędzania czasu sprzyjających rozwojowi dialogu pokoleniowego i integracji społecznej. Cela zostaną osiągnięte dzięki realizacji warsztatów „Pozytywne myślenie” oraz cyklu zajęć animacyjnych (kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych, integracyjnych). Partnerzy i rezultaty Partnerami projektu są: Urząd Miasta Legionowo, Ośrodek…

Czytaj dalej

O projekcie Projekt @ktywnosc i wiedz@ – Nowoczesne Media w życiu codziennym jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów/ek oraz kształtowanie postaw sprzyjających wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym 32 osób w wieku 60+ z Legionowa i okolic w ciągu 7 miesięcy trwania projektu (01.06– 31.12.2022 r.) Cele Cele szczegółowe, które przyczynią się do osiągnięcia celu głównego: 1. zapewnienie dostępu 16 uczestnikom/czkom projektu do bezpłatnych warsztatów komputerowych 2. zapewnienie dostępu 32 uczestnikom/czkom projektu do bezpłatnych warsztatów z zakresu użytkowania nowoczesnych mediów w życiu codziennym i Internetu 3. zapewnienie dostępu 32 uczestnikom/czkom projektu do bezpłatnych warsztatów z zakresu bezpieczeństwa w sieci 4. zapewnienie dostępu 32 uczestnikom/czkom projektu do bezpłatnych indywidualnych konsultacji IT/AGD 5. ukierunkowanie 32 beneficjentów/tek projektu na dalszy samorozwój i utrzymanie aktywności cyfrowej po zakończeni projektu. Cele te zostaną osiągnięte dzięki realizacji „warsztatów komputerowych”, warsztatów „Nowoczesne Media w…

Czytaj dalej

Adresat projektu Projekt „Wspólnymi siłami! Działania na rzecz osób 55+ z Legionowa i okolic” jest sfinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Głównym adresatem projektu jest grupa 20 kobiet i mężczyzn w wieku 55+, zamieszkująca Legionowo i okolice (wsie: Jabłonna, Łajski, Chotomów, Wieliszew, Nieporęt), nieaktywna zawodowo, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością, samotnych i ubogich. Cel projektu Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności i zmniejszenie zagrożenia marginalizacją społeczną 20 osób w wieku 55+ z Legionowa i okolic w ciągu 6 miesięcy trwania projektu (01.06.2021 r. – 30.11.2021 r.)Cele szczegółowe: 1. zapewnienie dostępu 20 uczestnikom/czkom projektu do bezpłatnych zajęć edukacyjnych sparzających samorozwojowi;2. zapewnienie dostępu 20 uczestnikom/czkom projektu do bezpłatnych form atrakcyjnego spędzania czasu sprzyjających do rozwoju dialogu pokoleniowego i integracji społecznej. Cela zostaną osiągnięte dzięki realizacji warsztatów „Pozytywne myślenie” oraz cyklu zajęć animacyjnych (kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych, integracyjnych). Partnerzy i rezultaty Partnerami projektu są: legionowski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Dziennym Domem…

Czytaj dalej

O projekcie Projekt @ktywnosc i wiedz@ jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów/ek oraz kształtowanie postaw sprzyjających wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym 32 osób w wieku 60+ z Legionowa i okolic w ciągu 7 miesięcy trwania projektu (01.06.2021 r. – 31.12.2021 r.). Cele Cele szczegółowe, które przyczynią się do osiągnięcia celu głównego: 1. zapewnienie dostępu 16 uczestnikom/czkom projektu do bezpłatnych warsztatów komputerowych 2. zapewnienie dostępu 32 uczestnikom/czkom projektu do bezpłatnych warsztatów z zakresu użytkowania nowych mediów cyfrowych i korzystania z Internetu 3. zapewnienie dostępu 32 uczestnikom/czkom projektu do bezpłatnych warsztatów z zakresu bezpieczeństwa w sieci 4. zapewnienie dostępu 32 uczestnikom/czkom projektu do bezpłatnych indywidualnych konsultacji IT 5. ukierunkowanie 32 beneficjentów/tek projektu na dalszy samorozwój i utrzymanie aktywności cyfrowej po zakończeni projektu. Cele te zostaną osiągnięte dzięki realizacji „warsztatów komputerowych”, warsztatów „Po co mi Internet?”, warsztatów…

Czytaj dalej

Fundacja Pracownia Kompetencji (Lider projektu) i Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie (Partner projektu) będą przez 13 miesięcy (luty 2021 – luty 2022) realizowały projekt „Legionowianie dla klimatu” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest pobudzenie aktywności obywatelskiej seniorów i młodzieży (13-18 lat) z Legionowa i okolicznych gmin w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Działania projektowe Już w lutym 2021 r. dyrektor Biblioteki, Tomasz Talarski, podpisał utworzenie Legionowskiego EkoCentrum (LEC), którego siedziba mieści się w Poczytalni. Jest to przestrzeń do realizacji oddolnych inicjatyw obywatelskich związanych z ekologią. Działania projektowe można podzielić na trzy etapy: diagnostyczny, edukacyjny i wdrożeniowy.  Etap diagnostyczny dotyczył proekologicznych zachowań konsumenckich i stylu życia, składa się z: badania ankietowego, obserwacji terenowych i kawiarenek konsultacyjnych. Wyniki diagnozy, opracowane zostały w raporcie i posłużyły jako podstawa merytoryczna do dalszych działań. Etap edukacyjny pozwoliły uczestnikom i uczestniczkom projektu, nabyć praktyczne umiejętności. Zakres wiedzy był bardzo różnorodny, co widać po…

Czytaj dalej

6/6
Skip to content