Fundacja Pracownia Kompetencji

Projekt „W nas jest moc! Działania na rzecz osób 55+ z Legionowa i okolic”

Projekt „W nas jest moc! Działania na rzecz osób 55+ z Legionowa i okolic”

Projekt „W nas jest moc! Działania na rzecz osób 55+ z Legionowa i okolic” jest sfinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Adresat Projektu

Głównym adresatem projektu jest grupa 20 kobiet i mężczyzn w wieku 55+, zamieszkująca Legionowo i okolice (wsie: Jabłonna, Łajski, Chotomów, Wieliszew, Nieporęt), nieaktywna zawodowo, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością, samotnych, ubogich i mężczyzn (grupa defaworyzowana).

Cel Projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności i zmniejszenie zagrożenia marginalizacją społeczną 20 osób w wieku 55+ z Legionowa i okolic w ciągu 7 miesięcy trwania projektu (01.05.2023 r. – 30.11.2023 r.)

Cele szczegółowe:

  1. zapewnienie dostępu 20 uczestnikom/czkom projektu do bezpłatnych zajęć edukacyjnych sparzających samorozwojowi;
  2. zapewnienie dostępu 20 uczestnikom/czkom projektu do bezpłatnych form atrakcyjnego spędzania czasu sprzyjających rozwojowi dialogu pokoleniowego i integracji społecznej.

Cela zostaną osiągnięte dzięki realizacji warsztatów „Pozytywne myślenie” oraz cyklu zajęć animacyjnych (kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych, integracyjnych).

Partnerzy i rezultaty

Partnerami projektu są: Urząd Miasta Legionowo, Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie wraz z Dziennym Domem Senior+, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Legionowskie Stowarzyszenie Amicus.

Rezultaty projektu:

  • 32 godziny Warsztatów „Pozytywne myślenie”
  • 1 pakiet materiałów warsztatowych „Pozytywne myślenie”
  • 160 godzin zajęć animacyjnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content