Fundacja Pracownia Kompetencji

Projekt „Nowoczesny, aktywny i bezpieczny senior dzięki Internetowi i technologiom teleinformacyjnym”

Projekt „Nowoczesny, aktywny i bezpieczny senior dzięki Internetowi i technologiom teleinformacyjnym”

O projekcie

Projekt „Nowoczesny, aktywny i bezpieczny senior dzięki Internetowi i technologiom teleinformacyjnym” jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

Cele

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów/ek oraz kształtowanie postaw sprzyjających wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym 32 osób w wieku 60+ z Legionowa i okolic w ciągu 8 miesięcy trwania projektu (01.05-31.12.2023 r.)

Cele szczegółowe, które przyczynią się do osiągnięcia celu głównego:

  1. zapewnienie dostępu 16 uczestnikom/czkom projektu do bezpłatnych warsztatów komputerowych
  2. apewnienie dostępu 32 uczestnikom/czkom projektu do bezpłatnych warsztatów z zakresu użytkowania nowoczesnych mediów w życiu codziennym i internetu
  3. zapewnienie dostępu 32 uczestnikom/czkom projektu do bezpłatnych warsztatów z zakresu bezpieczeństwa w sieci
  4. ukierunkowanie 32 beneficjentów/tek projektu na dalszy samorozwój i utrzymanie aktywności cyfrowej po zakończeni projektu.

Cele te zostaną osiągnięte dzięki realizacji „warsztatów komputerowych”, warsztatów „Nowoczesne Media w życiu codziennym”, warsztatów „Bezpieczny senior w sieci”.

Rezultaty

Beneficjenci i beneficjentki projektu skorzystają z:

  • 5 spotkań po 3 godziny dydaktyczne „Warsztatów komputerowych” (łącznie 15 godz.)
  • 17 spotkań po 3 godziny dydaktyczne warsztatów „Nowoczesne Media w życiu codziennym” (łącznie 51 godz.)
  • 3 spotkań po 3 godziny dydaktyczne warsztatów „Bezpieczny senior w sieci” (łącznie 9 godz.)

Daje to łącznie 75 godzin dydaktycznych wsparcia na 1 osobę.

Bezpośrednim materialnym efektem realizacji projektu jest zrealizowanie na rzecz grupy docelowej:

  • 30 godzin „Warsztatów komputerowych”
  • 204 godzin warsztatów „Nowoczesne Media w życiu codziennym”
  • 36 godzin warsztatów „Bezpieczny senior w sieci”

Całkowity koszt projektu: 86.599,00 zł

Wartość dofinansowania: 73.099,00 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content