Fundacja Pracownia Kompetencji

Archiwum autora: emilia.kassner

O projekcie Projekt „Nowoczesny, aktywny i bezpieczny senior dzięki Internetowi i technologiom teleinformacyjnym” jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Cele Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów/ek oraz kształtowanie postaw sprzyjających wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym 32 osób w wieku 60+ z Legionowa i okolic w ciągu 8 miesięcy trwania projektu (01.05-31.12.2023 r.) Cele szczegółowe, które przyczynią się do osiągnięcia celu głównego: zapewnienie dostępu 16 uczestnikom/czkom projektu do bezpłatnych warsztatów komputerowych apewnienie dostępu 32 uczestnikom/czkom projektu do bezpłatnych warsztatów z zakresu użytkowania nowoczesnych mediów w życiu codziennym i internetu zapewnienie dostępu 32 uczestnikom/czkom projektu do bezpłatnych warsztatów z zakresu bezpieczeństwa w sieci ukierunkowanie 32 beneficjentów/tek projektu na dalszy samorozwój i utrzymanie aktywności cyfrowej po zakończeni projektu. Cele te zostaną osiągnięte dzięki realizacji „warsztatów komputerowych”, warsztatów „Nowoczesne Media w życiu codziennym”, warsztatów „Bezpieczny senior w sieci”. Rezultaty Beneficjenci i beneficjentki projektu…

Czytaj dalej

Projekt „W nas jest moc! Działania na rzecz osób 55+ z Legionowa i okolic” jest sfinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Adresat Projektu Głównym adresatem projektu jest grupa 20 kobiet i mężczyzn w wieku 55+, zamieszkująca Legionowo i okolice (wsie: Jabłonna, Łajski, Chotomów, Wieliszew, Nieporęt), nieaktywna zawodowo, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością, samotnych, ubogich i mężczyzn (grupa defaworyzowana). Cel Projektu Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności i zmniejszenie zagrożenia marginalizacją społeczną 20 osób w wieku 55+ z Legionowa i okolic w ciągu 7 miesięcy trwania projektu (01.05.2023 r. – 30.11.2023 r.) Cele szczegółowe: zapewnienie dostępu 20 uczestnikom/czkom projektu do bezpłatnych zajęć edukacyjnych sparzających samorozwojowi; zapewnienie dostępu 20 uczestnikom/czkom projektu do bezpłatnych form atrakcyjnego spędzania czasu sprzyjających rozwojowi dialogu pokoleniowego i integracji społecznej. Cela zostaną osiągnięte dzięki realizacji warsztatów „Pozytywne myślenie” oraz cyklu zajęć animacyjnych (kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych, integracyjnych). Partnerzy i rezultaty Partnerami projektu są: Urząd Miasta Legionowo, Ośrodek…

Czytaj dalej

2/2
Skip to content