Fundacja Pracownia Kompetencji

Legionowianie dla Klimatu – Fundusz Aktywni Obywatele

Legionowianie dla Klimatu – Fundusz Aktywni Obywatele

Fundacja Pracownia Kompetencji (Lider projektu) i Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie (Partner projektu) będą przez 13 miesięcy (luty 2021 – luty 2022) realizowały projekt „Legionowianie dla klimatu” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Celem projektu jest pobudzenie aktywności obywatelskiej seniorów i młodzieży (13-18 lat) z Legionowa i okolicznych gmin w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Działania projektowe

Już w lutym 2021 r. dyrektor Biblioteki, Tomasz Talarski, podpisał utworzenie Legionowskiego EkoCentrum (LEC), którego siedziba mieści się w Poczytalni. Jest to przestrzeń do realizacji oddolnych inicjatyw obywatelskich związanych z ekologią. Działania projektowe można podzielić na trzy etapy: diagnostyczny, edukacyjny i wdrożeniowy. 

Etap diagnostyczny dotyczył proekologicznych zachowań konsumenckich i stylu życia, składa się z: badania ankietowego, obserwacji terenowych i kawiarenek konsultacyjnych. Wyniki diagnozy, opracowane zostały w raporcie i posłużyły jako podstawa merytoryczna do dalszych działań.

Etap edukacyjny pozwoliły uczestnikom i uczestniczkom projektu, nabyć praktyczne umiejętności. Zakres wiedzy był bardzo różnorodny, co widać po tytułach warsztatów, np.: „Ekologicznie? Ekonomicznie!”, „Eko-life”, „Klimat na widelcu „NIE dla plastiku!” „Upcykling” i „Zero Waste”. Cykl edukacyjny zakończył się warsztatem Ekokreacji i debatą z przedstawicielami miasta.

Etap wdrożeniowym polega na zrealizowaniu przez uczestników i uczestniczki projektu sześciu proekologicznych projektów społecznych w przestrzeni miejskiej Legionowa. 

Rezultaty – projekt w liczbach

 • 324 osoby, które zaangażujemy w działania projektowe
 • 40 osób uczestniczących w działaniach edukacyjnych dotyczących aktywności obywatelskiej
 • 8 podmiotów, które włączą się w przedsięwzięcia angażujące obywateli i obywatelki we wspólne działania 
 • 4 NGO które  zaangażują obywateli i obywatelki we wspólne działania
 • 1 kampania społeczna
 • 1200 osób, do których dotrzemy w ramach kampanii społecznej 
 • 40 osób, które wdrożą w swoje życie zachowania proekologiczne 
 • 24 osoby, które będą uczestniczyć w kawiarenkach konsultacyjnych 
 • 3 kawiarenki konsultacyjne 
 • 48h warsztatów „Ekologicznie? Ekonomicznie!”
 • 48h warsztatów „Eko-life” 
 • 88h warsztatów praktycznych: „Zero Waste”, „Upcyklingowych”, „Klimat na widelcu”, „NIE dla plastiku!” 
 • 8h warsztatów EkoKreacji 
 • 1 debata z decydentami miasta Legionowo nad propozycjami pomysłów na temat proekologicznych projektów 
 • 6 zrealizowanych projektów społecznych
 • 2 wydarzenia informujące o projekcie 
 • 1 raport z diagnozy

Wszystkie nasze działania można obserwować na FB profil https://www.facebook.com/Legionowianie-dla-klimatu.

Etapy projektu

Etap badawczy
Etap edukacyjny
Etap wdrożeniowy
Skip to content