Fundacja Pracownia Kompetencji

Wspólnymi Siłami

Wspólnymi Siłami

Adresat projektu

Projekt „Wspólnymi siłami! Działania na rzecz osób 55+ z Legionowa i okolic” jest sfinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Głównym adresatem projektu jest grupa 20 kobiet i mężczyzn w wieku 55+, zamieszkująca Legionowo i okolice (wsie: Jabłonna, Łajski, Chotomów, Wieliszew, Nieporęt), nieaktywna zawodowo, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością, samotnych i ubogich.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności i zmniejszenie zagrożenia marginalizacją społeczną 20 osób w wieku 55+ z Legionowa i okolic w ciągu 6 miesięcy trwania projektu (01.06.2021 r. – 30.11.2021 r.)
Cele szczegółowe:

1. zapewnienie dostępu 20 uczestnikom/czkom projektu do bezpłatnych zajęć edukacyjnych sparzających samorozwojowi;
2. zapewnienie dostępu 20 uczestnikom/czkom projektu do bezpłatnych form atrakcyjnego spędzania czasu sprzyjających do rozwoju dialogu pokoleniowego i integracji społecznej.

Cela zostaną osiągnięte dzięki realizacji warsztatów „Pozytywne myślenie” oraz cyklu zajęć animacyjnych (kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych, integracyjnych).

Partnerzy i rezultaty

Partnerami projektu są: legionowski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Dziennym Domem Senior+, Miejska Biblioteka, Urząd Miasta Legionowo oraz Legionowskie Stowarzyszenie Amicus.

Rezultaty projektu:

  • 32 godzin Warsztatów „Pozytywne myślenie”
  • 1 pakiet materiałów warsztatowych „Pozytywne myślenie”
  • 115 godzin zajęć animacyjnych
Skip to content