Fundacja Pracownia Kompetencji

Fundacja Pracownia Kompetencji

Działamy na rzecz seniorów, seniorek i młodzieży. Przeciwdziałamy dyskryminacji i kształtujemy postawy obywatelskie.

Nasze cele

Podnoszenie poziomu aktywności

Osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia w życiu zawodowym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

Wspieranie integracji i reintegracji społecznej

Osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia.

Kształtowanie postaw obywatelskich

Osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia.

Przeciwdziałanie dyskryminacji i marginalizacji

Przeciwdziałanie dyskryminacji i marginalizacji ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, pochodzenie.

Poznaj nas!

O Fundacji Pracownia Kompetencji

Fundacja Pracownia Kompetencji (FPK) została założona w 2012 roku. Jest członkiem Ogólnopolskiej Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Na poziomie lokalnym prowadzimy działania skierowane na aktywizacje społeczną seniorów i młodzieży z Legionowa.

Fundacja realizuje działania skierowane do seniorów/ek i młodzieży Realizujemy:

  • projekty edukacyjne (np.: „Trening pamięci”, „Po co mi Internet” itp.);
  • projekty samopomocowe i na rzecz integracji społecznej – założyliśmy pierwszy w Legionowie Bank Czasu oraz samopomocowe grupy zainteresowań;
  • projekty zwiększające partycypację obywatelską: byliśmy współtwórcami „Strategii działań na rzecz seniorów – Legionowo 60+”;
  • projekty ekologiczne: założyliśmy Legionowskie EcoCentrum, gdzie są realizowane ekologiczne projekty społeczne.

Zarząd Fundacji

Poznaj nas!

Agnieszka Żychalak

Prezeska Zarządu

Klaudia Rukszan

Wiceprezeska Zarządu

Sylwester Żychalak

Wiceprezes Zarządu

Nasze projekty

Zobacz co się u nas dzieje!

Telefon

+48 728 863 430

E-mail

biuro@fpk.org.pl

Adres

ul. Olszankowa E 05-120 Legionowo

Wspierają nas

Skip to content